Các ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà bạn cần biết

Các ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà bạn cần biết

Mọi người đều có quyền kinh doanh các ngành nghề phù hợp với năng lực bản thân. Tuy nhiên với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện cần đảm bảo đầy đủ các yếu tố.

Nội dung tóm tắt

1. Các ngành nghề kinh doanh có điều kiện là gì?

Các ngành nghề kinh doanh có điều kiện là những ngành nghề mà Pháp luật, Pháp lệnh, Nghị định đề ra những điều kiện hoặc yêu cầu doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức kinh doanh phải đáp ứng khi tiến hành kinh doanh.

Điều kiện để đầu tư các ngành nghề phải đảm bảo theo tiêu chí: Công khai, minh bạch, khách quan, tiết kiệm thời gian và chi phí. Các ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định trong điều 7 Luật Doanh nghiệp, có thể tóm lược lại như sau:

– Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau có quyền kinh doanh các ngành nghề mà pháp luật không cấm. Chính phủ đã quy định trong Danh mục các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

– Điều kiện kinh doanh là yêu cầu bắt buộc các doanh nghiệp phải có và phải thực hiện khi kinh doanh các ngành nghề cụ thể. Điều kiện kinh doanh được thể hiện qua giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, giấy chứng nhận hành nghề, giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, giấy xác nhận về vốn pháp định,…

các ngành nghề kinh doanh có điều kiện hiện nay - kinh doanh khách sạn

Các ngành nghề kinh doanh có điều kiện hiện nay – kinh doanh khách sạn

– Luật cũng nêu ra các ngành nghề cấm hoạt động kinh doanh. Đó là những ngành nghề kinh doanh các phương tiện, vũ khí gây hại đến an ninh quốc phòng, trật tự xã hội, ảnh hưởng đến văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của nhân dân, gây hại đến tài nguyên và môi trường.

– Chính phủ rà soát định kỳ, đánh giá toàn bộ hoặc một phần các điều kiện kinh doanh. Cùng với đó sẽ có bãi bỏ hoặc đưa ra kiến nghị bãi bỏ các điều kiện không còn phù hợp hoặc sẽ đưa ra sửa đổi, kiến nghị sửa đổi các điều kiện bất hợp lý. Ngoài ra còn ban hành hoặc kiến nghị ban hành những điều kiện kinh doanh mới theo yêu cầu của Nhà nước.

– Bộ, các cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp không được phép quy định về những ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc đưa ra những điều kiện kinh doanh.

2. Làm thế nào để kinh doanh các ngành nghề có điều kiện?

Đối với những ngành nghề thông thường, các doanh nghiệp chỉ cần tiến hành đăng ký đầy đủ theo đúng trình tự thủ tục với cơ quan chức năng trực thuộc là có thể đi vào hoạt động.

Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện hiện nay, trong quá trình thành lập, các doanh nghiệp cần tiến hành kê khai và đăng ký các ngành nghề kinh doanh của mình theo quy định chung của pháp luật.

Luật sửa đổi và bổ sung của Nhà nước đã thay thế danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại phụ lục 4 Luật đầu tư 2014. Theo luật sửa đổi, từ ngày 01/01/2017 danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện đã bãi bỏ một số ngành nghề và chỉ còn 243 ngành kinh doanh có điều kiện.

các ngành nghề kinh doanh có điều kiện 2018 - kinh doanh massage

Kinh doanh massage – spa

Những điều kiện thường gặp nhất là yêu cầu về Vốn pháp định, giấy phép kinh doanh hoặc chứng chỉ hành nghề

Ví dụ: Một số ngành nghề kinh doanh yêu cầu có vốn pháp định như: Bất động sản, Ngân hàng, dịch vụ bảo vệ hoặc dịch vụ đòi nợ thuê,..Với những ngành nghề như dịch vụ khám chữa bệnh, dịch vụ kế toán, dịch vụ môi giới bất động sản hay dịch vụ xông hơi, massage cần có chứng chỉ hành nghề.

Như vậy, bài viết trên đã cung cấp một số thông tin về các ngành nghề kinh doanh có điều kiện và những yêu cầu để tiến hành kinh doanh những ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Nắm vững những yêu cầu này, các bạn sẽ tiến hành kinh doanh một cách thuận lợi nhất.

Rate this post

Visits: 89

Quang Hải