Tìm hiểu kinh doanh bảo hiểm là gì và đặc điểm ngành nghề

Tìm hiểu kinh doanh bảo hiểm là gì và đặc điểm ngành nghề

Hiện nay khi xã hội phát triển thì bảo hiểm là một điều không thể thiếu trong cuộc sống. Và từ đó ngành nghề kinh doanh bảo hiểm cũng lên cao. Cùng tìm hiểu kinh doanh bảo hiểm là gì và đặc điểm ngành nghề qua bài viết dưới đây.

Nội dung tóm tắt

Bảo hiểm là gì ?

Bảo hiểm là một thỏa thuận hợp pháp mà thông qua đó một cá nhân hay tổ chức (Người tham gia bảo hiểm) sẽ chấp nhận đóng một khoản tiền chắc chắn (phí bảo hiểm) cho một doanh nghiệp khác (công ty bảo hiểm) để đổi lấy những chắc chắn về chi phí trả khi có một sự kiện trong hợp đồng xuất hiện. Ngày nay bạn có thể mua bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe,… và thậm chí là mua bảo hiểm xe máy online.

Bảo hiểm (Insurance) là hình thức quản lý nguy cơ, là phương pháp bảo vệ cá nhân hoặc công ty trước các tổn thất ngẫu nhiên về tài chủ đạo do tài sản bị cháy, trộm cắp…(bảo hiểm chung), các tổn thất về sinh mạng (bảo hiểm nhân mạng), các tai nạn lao động, giao thông (bảo hiểm tai nạn)…

Kinh doanh bảo hiểm là gì?

Kinh-doanh-bao-hiem-sinh-loi-nhuan
Kinh doanh bảo hiểm sinh lợi nhuận

Xem ngay: bí quyết kinh doanh của việc không cần vốn để biết được những điều hay

Kinh doanh bảo hiểm là công việc của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đấy công ty bảo hiểm chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm, trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ không được phép kinh doanh các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ và ngược lại. Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ được phép kinh công ty vụ bảo hiểm sức khỏe.

Chi nhánh nước ngoài chỉ được kinh doanh các nghiệp vụ, sản phẩm bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được kinh doanh theo quy định của nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính. Công ty bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài được phép hoạt động theo các thông tin quy định.

Hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm thường luôn đi chung với hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm, đó là “hoạt động của tổ chức bảo hiểm nhằm mục tiêu sinh lời, theo đó công ty bảo hiểm nhận một khoản phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm khác để đảm bảo bồi thường cho các trách nhiệm đã nhận bảo hiểm”.

Trong một công ty bảo hiểm, hai hoạt động kinh doanh đều tồn tại. Trong đó, hoạt động kinh doanh bảo hiểm là chính nhưng kinh doanh tái bảo hiểm là không thể không thực hiện. Bởi một mặt, tái bảo hiểm làm tăng doanh thu, qua đấy tăng lợi nhuận cho công ty bảo hiểm (trường hợp nhận tái).

Mặt khác, tái bảo hiểm làm cho kinh doanh bảo hiểm gốc của tổ chức bảo hiểm ổn định, không gây hại, chắc chắn có lãi, đặc biệt khi rủi ro được bảo hiểm thực sự xuất hiện (trường hợp nhượng tái). Ngoài mục đích sinh lời, kinh doanh tái bảo hiểm còn giúp công ty bảo hiểm mở rộng quan hệ với các bạn hàng, tranh thủ nguồn vốn, học hỏi kinh nghiệm, nắm thêm thông tin, giúp đỡ đào tạo cán bộ.

Đặc điểm của kinh doanh bảo hiểm

Kinh-doanh-bao-hiem-co-su-rang-buoc
Kinh doanh bảo hiểm có sự ràng buộc

Click ngay: nuôi con gì nhanh giàu để có được câu trả lời chính xác

Chủ thể thực hiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm là công ty bảo hiểm. Công ty bảo hiểm đứng ra lập quỹ bảo hiểm từ nguồn thu phí bảo hiểm của người tham dự bảo hiểm, quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm để chi trả hoặc bồi thường bảo hiểm cho người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng khi có sự kiện bảo hiểm.

Cho dù kinh doanh bảo hiểm là một quan hệ được cài đặt trên cơ sở hợp đồng giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên tham gia bảo hiểm. Tuy vậy để thiết lập được quan hệ hợp đồng bảo hiểm ngoài việc các bên trực tiếp cài đặt quan hệ còn có các chủ thể khác tham gia để giúp cho các bên cài đặt được quan hệ bảo hiểm gốc là đại lý bảo hiểm, công ty môi giới bảo hiểm. Kinh doanh bảo hiểm là sự kết nối giữa doanh nghiệp bảo hiểm với người mua bảo hiểm. Bên cạnh đó là quan hệ bảo hiểm phái sinh là quan hệ kinh doanh tái bảo hiểm.

Lợi nhuận là mục tiêu cuối cùng của việc kinh doanh bảo hiểm. Thu nhập xuất hiện lần đầu từ phần chênh lệch giữa số phí mang lại được với các nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm và số lãi thu được từ hoạt động đầu tư tài chính từ nguồn phí thu được còn nhàn rỗi.

Trên đây là kinh doanh bảo hiểm là gì và đặc điểm ngành nghề. Hy vọng bài viết của chúng tôi đã cung cấp cho bạn nhiều thông tin.

Rate this post

Visits: 39

Quang Hải